Rytmisk kroppsterapi

Rytmisk kroppsterapi ger många hälsoeffekter såsom:
  • Ökad kroppskännedom
  • Förbättrad hälsa
  • Stressreducerande
  • Ökad balans
  • Förbättrad sömn
I rytmisk kroppsterapi uttrycker vi oss i frigörande rörelser/dans till olika rytmer där du inspireras till att lyssna in hur din kropp vill röra sig på dina villkor och på ditt sätt. Olika övningar finns med under dansen som får dig att slappna av. En del av passet arbetar vi med andningsövningar. Passet avslutas med en meditativ avslappning med olika instrument eller musik.