Stärkande samtal

Stärkande samtal är en bra metod för dig som behöver:

  • Stöd under en utvecklingsperiod
  • Komma vidare
  • Lösa ett dilemma
  • Uppnå dina drömmar
  • Bryta mönster som inte berikar ditt liv
  • Ta fram dina verkliga önskemål

Du som blir coachad formulerar dina utmaningar och under tiden ställer jag relevanta frågor som hjälper dig vidare i din process.